En een Mens schiep de URA
20 juni 2023 
0 min. read

En een Mens schiep de URA

In een wereld vol angst en onzekerheden is het lastig je weg te vinden.
Je hebt het gevoel dat alles van je af gaat. Je vrijheid, inkomen, sociale contacten en geloofs- vormen.
Echter, als je je goed oriënteert in dat wat er in jouw wereld gaande is, merk je dat er ook mooie initiatieven vorm gaan krijgen of al bestaan.

United People Foundation is zo’n vorm als zijnde een Coöperatie met een URA Platform welke staan voor Vrede en Vrijheid van, voor en door de mensen.
Kijk eens op ons URA platform waar de URA een ruilmiddel is en geen doel. De URA als ruilmiddel betekent vrijheid in handelen en doen voor elk mens.
De URA als Kroon van de UPF coöperatie mede daarom:

En één Mens schiep de URA
en toen de mensen zagen dat het goed was,
sloten ze zich massaal aan!

Doet u ook mee om de vrijheid van iedereen te bewerkstelligen?
https://unitedpeople-foundation.org/ura-nl

Benjamin B. Blij

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas.In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom.NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden.Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment