‘De waarheid verwoordt vanuit de ziel’
03 juli 2023 
0 min. read

‘De waarheid verwoordt vanuit de ziel’

De wereld zoals wij haar zien door de ogen van onze ziel, is niet zo fraai als we denken dat ze is. Willen wij haar zo aan onze kinderen achterlaten? Het is uiteindelijk onze taak en verantwoordelijkheid om haar te zuiveren van alle negativiteit en ongeregeldheden.
De vraag is dan: Hoe kunnen wij mensen dat oplossen voordat wij onze kinderen weg zien kwijnen?

OPLOSSING!

‘Be United’ en sluit u aan bij ons grote doel. Een wereld van Vrede, Liefde, Delen en Gelijkheid! Van, Voor en Door de mensen. Dat is wat wij voor onze kinderen willen achterlaten.

Wij zijn er voor U, bent U er ook voor ONS?

Sluit u aan bij United People Foundation en het URA platform. Word ELC houder en beslis mee over uw eigen toekomst en die van onze kinderen. Dit kan via onze website: www.unitedpeople-foundation.org/ura-nl , https://unitedpeople-foundation.org/ledencertificaten

It’s in Our Hands!

Benjamin B. Bl

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas.In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom.NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden.Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment