United People Foundation Maakt Het Verschil
09 september 2020 
1 min. read

United People Foundation Maakt Het Verschil

Breaking News!! Heeft u dat nu ook?

Thuiskomen van een arbeidzame dag, kinderen komen op je af, knuffelen, onderuit op de bank. Vrouwlief vraagt: “pilsje lieverd?” Gezamenlijk  eten en daarna de kinderen naar bed. En dan denk je aan het einde van de dag: Onderuit en lekker niets!

Bij het onderuit gaan komt er een gesprek van eerder die dag met een collega naar boven. Deze vertelde enthousiast dat hij lid geworden was van de UPF/blije B en hij had tevens  een Eeuwigdurend Leden Certificaat gekocht omdat de voordelen en het gedachtegoed hem meer aanspraken dan het huidige systeem en…. geen rente maar wel rendement.

Rente is parasitair. Rente is schuld

Want hij had gelezen op de website: rente is parasitair. Ons huidige bank- en geldsysteem is gebaseerd op schuld. Zonder schuldcreatie zou er geen geld in omloop zijn. We zouden niets kunnen kopen of verkopen. Schuld draagt rente in zich mee. Rente onttrekt geld uit de samenleving waardoor er tekorten ontstaan. Om deze tekorten tegen te gaan wordt er extra geld uit het niets in omloop gebracht op basis van nieuwe schulden. Deze schulden dragen ook weer rente in zich mee. Al honderden jaren wordt schuld op schuld en rente op rente gestapeld. Het systeem gaat ten koste van veel mensen, onze aarde, haar bodem-schatten en het milieu. Worden we daar blijer van? Ik niet! Daarnaast staat er een URA platform in de startblokken waar je met andere leden van alles kunt uitwisselen.

Jij kunt dingen veranderen!

Enfin, dat verhaal vertel ik aan mijn vrouw. Ze springt op en zegt: “wat let ons”…. loopt naar de laptop, gaat naar de website en begint te lezen. Ik schuif aan en we zijn blij verrast met wat we allemaal lezen. Tot onze grote schrik kijken we om 02.30u elkaar aan en realiseren ons dat de kinderen morgenochtend, nou ja, over een paar uur aan ons bed staan om aan een nieuwe dag te beginnen. Maar….. het was de moeite waard en we zijn beiden een ELC rijker.

Heeft u ook dit soort momenten van één zijn, eerlijk en vooruitziend? Doe dan net als wij en het hoeft echt geen 02.30u te worden hoor om mee te doen met het initiatief van UPF en de blije B. Tot ziens in ons ledenbestand! Ik ga nog even slapen!

Wil je meer informatie lees dan hier verder “Wat is een ELC houder?

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas.In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom.NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden.Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment