Zomaar van Binnenuit
24 mei 2023 
0 min. read

Zomaar van Binnenuit

En elke dag denk ik, hoe zou het zijn als jullie, als jongeren in deze wereld, groot en klein zich bewust zouden zijn 
van dat wat er in het nu gebeurt?

Hoe zouden ze zich voelen?

Kijk eens om je heen hoe je het anders 
zou willen beleven, maar ook in je zelf en om je heen in je leven nu.

En elke dag denk ik vanuit mijn gevoel als vader van alle wereld kinderen:

wanneer komt het moment dat ze zich aansluiten bij de jongeren binnen onze Foundation die er is voor groot en klein?

Een wereld vol jongeren die bewuste keuzes maken om te gaan naar daar waar ze geheel zichzelf mogen zijn.

De United People Foundation Young Division is zo’n keuze en opereert zelfs wereld wijd.  

De website die je kunt bezoeken, informeert je in overvloed.

Hoe mooi zou het zijn, samen door dezelfde deur. Neem eens een kijkje op onze website en ervaar hoe het zal zijn als je je aansluit bij United People Foundation.

Benjamin B Blij

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas. In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom. NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden. Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment