Door Wie Worden We Bang Gemaakt?
13 januari 2021 
0 min. read

Door Wie Worden We Bang Gemaakt?

Angst behoort tot een van de laagste frequenties van de mens, dus heb compassie. Ik moet hierbij altijd denken aan het verhaal van de pot met rode en zwarte mieren….
Rode en zwarte mieren leven in vrede met elkaar. Zelfs wanneer je ze in een pot opsluit zullen ze elkaar niet aanvallen.

Maar als je de pot flink gaat schudden en vervolgens op de grond kapot gooit, zullen ze het tot de dood aan toe uitvechten. De rode mieren denken dat ze worden aan gevallen door de zwarte mieren en de zwarte mieren denken dat de rode mieren de oorlog begonnen zijn.

Maar geen van beide miersoorten heeft in de gaten dat de pot door iemand anders geschud is. Ook wij zitten in deze spreekwoordelijke pot opgesloten. Laten we vooral blijven kijken wie deze pot aan het schudden is, in plaats van elkaar aan te vallen. En focus je in dit nieuwe jaar ook vooral op datgene waar je dankbaar voor bent.

Dankbaarheid is onderdeel van één van de meest hoge trillingen in een mens. Het zorgt letterlijk voor hart- en breincoherentie. Hart-breincoherentie zorgt ervoor dat het autonome zenuwstelsel in balans is, waardoor je beter tegen stress kunt, een verbeterde focus hebt en bewuster na kunt denken.

Bron onbekend

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas. In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom. NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden. Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment