Jongensdroom

Steeds meer tijd om na te denken terwijl je de hond uitlaat van de buren. Vindingrijkheid is hot dezer dagen. Als je overziet wat er gebeurt met de jonge generatie, de kinderen van nu, dan hoop je dat ze zich bewust zijn waar ze momenteel in zitten.

leenhondje lenenOndertussen was het na negenen en donker geworden. “Goedenavond”, zei de man “is die hond van u?” “Jazeker”, zei ik. “Mag ik u er dan op wijzen dat hij hier iets heeft achtergelaten?” Daar had ik niet op gerekend. Geen zakje bij me. Nou ja, dan maar mijn mondkapje gebruiken. “Zo dat is vindingrijk”, zei de man. Als de jongere generatie dat nu ook is dan komt mijn droom toch nog uit, antwoordde ik.

Hoe bedoelt u? Nou vrede, voedsel en vrijheid voor iedereen. “Dat kan goed zijn”, zei de man “maar dan moeten zij zich wel verenigen.”

hondenkakje in het zakje

“Dat is juist,“ zei ik, “dat kunnen ze doen bij de United People Foundation om zich gezamenlijk te laten zien qua denkbeeld.” Hij keek mij aan en ondertussen gingen we iets meer in het licht staan waardoor ik een beter zicht op zijn uiterlijk kreeg. “Maar u bent mijn buurman”, zei ik, “klopt, zei hij, “en ik herken u nu ook”. Nu ik u

zo hoor zou ik meer willen weten over uw manifestatie. unitedpeople-foundation.org/movement-nl

Overigens lijkt uw hond verdacht veel op de mijne! Weet u wat, als we gezamenlijk de hond thuisbrengen dan praten we daar verder want dit klinkt heel interessant en ik wil dit verhaal wel delen met al mijn vrienden en bekenden. unitedpeople-foundation.org/punten-verandering

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas.In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom.NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden.Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment