Een Nieuwe Kans

Deze video is een in beeld gebrachte overpeinzing naar aanleiding van de
situatie waarin wij gezamenlijk zitten betreffende een totaal
veranderende wereld.

Een wereld waarin eenheid, liefde en sociale aandacht verdwenen lijkt,
maar waarin wij alles zullen moeten doen om dit te behouden.

Bewustzijn en reëel inzicht is van cruciaal belang als wij gezamenlijk
deze nieuwe wereld gestalte willen geven.

De United People Foundation is in staat om gezamenlijk met u deze
omwenteling teweeg te brengen.

Gaat u met ons mee op weg naar het nieuwe?

Bekijk de video en ga naar onze website www.unitedpeople-foundation.org.

Liefdevolle groet,

Benjamin B. Joy

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas.In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom.NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden.Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment