Wakker worden

Wanneer worden wij wakker uit een slaap van tientallen jaren?
Wanneer gaan wij luisteren naar onze jongeren, die hun toekomst gestalte willen geven?
Wij – van de United People Foundation – steunen ze!
U ook?
Teken de Verklaring van Vrede, alstublieft!

https://unitedpeople-foundation.org/movement-nl

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas.In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom.NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden.Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment