Vrijheid in Beeld
22 februari 2021 
1 min. read

Vrijheid in Beeld

Op weg naar huis bij mijn flat aangekomen loop ik richting de lift. In de lift hangt een papier met daarop de tekst:

‘Zet uw tas niet op de grond, het virus kan weleens op de grond gevallen zijn. Raak uw tas niet bij de bodem aan.’

Hoezo angst?!

Zoals je angst creëert kun je ook positief bewustzijn creëren. Positief bewustzijn zegt dat het toch heel lastig wordt, als je de hele dag een mondkapje draagt, om nog de trap op te komen. Dat wordt dus in de hal slapen! 😊  unitedpeople-foundation.org/punten-verandering

wakker wordenWakker worden

Bewust wakker worden, is vredig en veilig kunnen slapen in de nieuwe wereld!
Wanneer worden wij mensen wakker en gaan we beseffen dat er iets niet in de haak is? Ondertussen toch naar boven met de lift en naar binnen!

Vrede vrijheid en gelijkheid

Binnen waren ze bezig met het maken van spandoeken en pamfletten. “Ha, die Pa”, zei mijn dochter, “doe je mee?” “Ik heb jongeren opgeroepen om zich te laten zien in welke vorm dan ook. Ga staan voor Vrede en Vrijheid en Gelijkheid!” “Oké”, zeg ik. Het kind in mij, bewust van zijn kind zijn, eerlijkheid in alles, wordt wakker. Wat ik hoop is dat mijn dochter en wereld

vrijheidwijd alle jongeren zich herkennen in ons streven naar Vrede, Vrijheid en Gelijkheid. unitedpeople-foundation.org/rechten-mens

En dat hebben we gevonden in de Verklaring van Vrede. Doet u mee? Deze Verklaring van Vrede beoogt de bevrijding van alle kinderen (inclusief ons innerlijke kind) op deze planeet, zodat de mens in vrede en harmonie met zichzelf, elkaar, de flora en fauna voort kan leven.

About the author
In my daily life I guide anyone who needs some care and psychological support. I am an international all-rounder in terms of training and I am deployable in many areas.In addition, I am the ambassador and communications manager at the United People Foundation ‘Movement Young Division’, standing up for the younger generation, our children, grandchildren and great-grandchildren to give them a voice for their future in Peace and Freedom.NEDERLANDS In het dagelijks leven ben ik begeleider van een ieder die qua zorg en psychisch welzijn even ondersteuning nodig heeft. Internationaal allrounder qua opleidingen en inzetbaar op vele gebieden.Daarnaast ben ik ambassadeur en manager communicatie bij de United People Foundation ‘Movement Young Division’. Opkomend voor de jongere generatie, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen om ze een stem te geven voor hun toekomst in Vrede en Vrijheid.
Place comment