Het Onderkennen En Benutten Van Onze Vrije Wil
10 februari 2021 
1 min. read

Het Onderkennen En Benutten Van Onze Vrije Wil

Je Hebt Een Vrije Wil

Het klinkt zo simpel en overduidelijk, maar het wordt door de meeste mensen niet echt geaccepteerd. Wanneer je je werkelijk bewust bent dat je een Vrije Wil hebt, zet dit je volledig in je kracht. Maar het maakt je ook verantwoordelijk en het geeft je verantwoordelijkheid. Het besef dat je een Vrije Wil hebt geeft jou de verantwoordelijkheid dat jij de voornaamste schepper van je eigen leven bent, het besef dat jouw Vrije Wil je de verantwoordelijkheid geeft om te kiezen tussen de krachten van licht en duisternis – tussen zelfzuchtigheid en Onzelfzuchtige Liefde – tussen je afgescheiden zelf en de schepper van hemel en aarde.

Omdat de meeste mensen niet echt de verantwoordelijkheid willen nemen voor wat er in hun leven gebeurt, willen zij niet echt het idee accepteren dat zij een Vrije Wil hebben. Toch gebruiken ze nog steeds hun Vrije Wil om iedere keer deze keuzes te maken – zelfs als zij verondersteld worden het ‘onbewust’ te doen. Natuurlijk zal het gebruik van deze ‘onbewuste’ manier van kiezen bijna altijd eindigen met keuzes die gemaakt worden in het voordeel van de duisternis, het zelfzuchtige.

Teken hier uit vrije wil de verklaring van vrede

Vrije Wil van anderenvrije wil getrouwd

Om te beginnen wordt het respecteren van de beslissingen van anderen die vanuit de Vrije Wil genomen zijn, beschouwd als HEEL WEZENLIJK en onbetwistbaar. De enige keer dat men zich zou moeten/kunnen bemoeien met de Vrije Wil van anderen is wanneer zij hun wil willen opdringen aan iemand anders. Met andere woorden, als iemand een ander dwingt om iets te doen tegen hun wil in of iemand schade berokkent tegen hun wil, dan kunnen we tussenbeide komen zonder de Universele Wet te verbreken.

Maar inbreuk maken op de Vrije Wil van iemand anders, is een heel ander verhaal. De Universele Wet schrijft voor dat we ons niet mogen bemoeien met de Vrije Wil van anderen ongeacht of we nu denken dat hun reacties goed zijn of niet. Zelfs als we denken dat iemand zichzelf schade zal berokkenen – moeten we hun recht om dit te doen altijd respecteren. Zelfs als we zeker weten dat iets niet goed is of dat de persoon gewond zal raken, kunnen we niets anders doen dan ze waarschuwen voor de gevolgen die zij zullen veroorzaken, maar we mogen hun vrijheid niet in de weg staan.

Teken hier uit vrije wil de verklaring van vrede

About the author
We at the Young Division call on you to join us by signing the Declaration of Peace. Read the Declaration of the New Human Rights and take the 12 Points of Change as your starting point! Try to implement these concepts in your life. It is time for a new generation of thinkers and doers to rise up! NEDERLANDS Wij van de Young Division roepen je op om mee te doen door ondertekening van de Verklaring van Vrede. Lees de verklaring van de nieuwe rechten van de mens en neem de 12 punten van Verandering als uitgangspunt! Probeer deze concepten in je leven te implementeren. Het is tijd voor een nieuwe generatie denkers en doeners om op te staan!
Place comment