Respect

Ik ben het afgelopen half jaar en vooral de laatste weken door verschillende familieleden, vrienden en kennissen beledigd, veroordeeld, vernederd en verbaal aangevallen.

De reden hiervoor was dat ik een andere mening had.

Daarnaast is mij opgevallen dat er steeds meer geweld wordt gesteund en zelfs tot nog meer geweld wordt aangemoedigd door bepaalde mensen. Het vreemde vind ik overigens dat dit bijna allemaal mensen waren die een HBO of hogere opleiding hadden afgerond en dat ze of in de ZORG sector werkte of een VOORBEELD functie hadden in onze maatschappij.

Je zou juist verwachten dat deze mensen wel zouden weten hoe ze respectvol met andere mensen moeten omgaan!!!

Het lijkt nu de normaalste zaak van de wereld te zijn dat we iedereen mogen beledigen, veroordelen en verbaal mogen aanvallen die een andere mening heeft.

belediging

Het is volgens mij niet normaal. En het is ook niet normaal dat we geweld steunen en tot meer geweld aanmoedigen.

Ik heb persoonlijk gelachen om deze beledigingen en verbale aanvallen omdat ik weet dat dit iets zegt over die persoon die dit schrijft of zegt en niets met mij te maken heeft. Desalniettemin baart mij dit zorgen, deze mensen doen dit namelijk ook naar hun kinderen, familie, vrienden en de rest van de wereld.

Het lijkt niet meer mogelijk om een normaal gesprek te voeren of een discussie te hebben zonder elkaar PERSOONLIJK te moeten aanvallen. Ik weet dat we allemaal in een moeilijke periode zitten en iedereen heeft afgelopen jaar wel een vervelend verhaal meegemaakt. Ik weet dat er op dit moment heel veel mensen boos, kwaad, bang, angstig en radeloos zijn. Dat wil volgens mij nog niet zeggen dat we geen RESPECT meer naar elkaar hoeven te hebben als we van mening verschillen.

Ik zie elke dag dat er zowel door de burgers als de overheid buitensporig geweld wordt gebruikt om hun standpunten te verdedigen. Dit is naar mijn mening overbodig en niet nodig.

RESPECT

RESPECT naar elkaar toe is een van de basisbeginselen van onze samenleving en is een MENSENRECHT.

Als wijzelf onze MENSENRECHTEN niet respecteren, waarom zou de overheid dat dan wel moeten doen? Er in resulterend dat de Overheid door gaat om onze MENSENRECHTEN steeds verder te beperken, zoals een avondklok en ons verplichten wat je thuis wel en niet mag doen.respect_voor_kinderen

Ik wil je dan ook vragen om jezelf de vraag te stellen: In wat voor wereld wil IK leven?
In wat voor wereld wil ik mijn kinderen of alle kinderen in de wereld laten opgroeien?

Er wordt veel te weinig aan zelfreflectie gedaan; wat is mijn aandeel (mijn verantwoordelijkheid) aan de situatie waarin we nu zitten?

Wat is JOUW aandeel en wat ga JIJ veranderen om uit deze situatie te komen? Hoe ziet jouw wereld eruit?

Ik kies voor RESPECTVOL met elkaar omgaan.
Ik kies voor VRIJHEID.
Ik ben zelf VERANTWOORDELIJK voor mijn eigen daden.
Ik kies er voor om ONZE Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren en te verdedigen voor mezelf, de mensheid en alle kinderen op deze wereld.

Met dit schrijven wil ik geen verontschuldigingen forceren.
Ik heb deze mensen allang vergeven voor hun gedrag naar mij.

Ik heb geprobeerd om een stukje bewustwording over te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij een aantal mensen is gelukt en dat is voor mij voldoende.

Ik GUN je alle LIEFDE en WIJSHEID voor nu en altijd.

Hartelijke groet,
Wouter

About the author
We at the Young Division call on you to join us by signing the Declaration of Peace. Read the Declaration of the New Human Rights and take the 12 Points of Change as your starting point! Try to implement these concepts in your life. It is time for a new generation of thinkers and doers to rise up! NEDERLANDS Wij van de Young Division roepen je op om mee te doen door ondertekening van de Verklaring van Vrede. Lees de verklaring van de nieuwe rechten van de mens en neem de 12 punten van Verandering als uitgangspunt! Probeer deze concepten in je leven te implementeren. Het is tijd voor een nieuwe generatie denkers en doeners om op te staan!
Place comment