Tijd voor Vrije Energie? | Een perspectief voor een wereld in harmonie
01 januari 2022 
0 min. read

Tijd voor Vrije Energie? | Een perspectief voor een wereld in harmonie

In deze presentatie nemen Casper en Karsten u mee in een snelle rollercoaster door de wereld van Vrije Energie. Wat is Vrije Energie, en hoe werkt het? Waar komt de energie vandaan? Als het echt zo baanbrekend is, waarom is het er dan nog niet? Al deze vragen en meer zullen beantwoord worden. Uiteindelijk gaat het allemaal om onze individuele en collectieve staat van bewustzijn.


Meer informatie over Vrije Energie vindt u op onze website:
https://www.energyabundance.world

About the author
We at the Young Division call on you to join us by signing the Declaration of Peace. Read the Declaration of the New Human Rights and take the 12 Points of Change as your starting point! Try to implement these concepts in your life. It is time for a new generation of thinkers and doers to rise up! NEDERLANDS Wij van de Young Division roepen je op om mee te doen door ondertekening van de Verklaring van Vrede. Lees de verklaring van de nieuwe rechten van de mens en neem de 12 punten van Verandering als uitgangspunt! Probeer deze concepten in je leven te implementeren. Het is tijd voor een nieuwe generatie denkers en doeners om op te staan!
Place comment