De Nieuwe Generatie

‘Onze kinderen zijn de toekomst', ‘De kinderen zijn geweldig’, ‘Ze zijn lief’. Dit zijn enkele gebruikelijke zinnen-slogans die onze ouders, leraren, onderwijsspecialisten, ministers en gouverneurs keer op keer herhalen. Dat is wat ons op school wordt geleerd en toch hebben we het nooit echt begrepen. Vandaag, in dit artikel, laat ik een ander aspect zien van een onderwerp dat met alle jongeren te maken heeft, maar dat opzettelijk is verwaarloosd. Ik geloof dat we onszelf de vraag moeten stellen en goed moeten nadenken of we wel bereid en sterk genoeg zijn om een taak te volbrengen die schijnbaar zo mooi en gemakkelijk overkomt.

Jongeren Zijn De Toekomst

Het is een feit dat - en we blijven maar zeggen dat we in een oneerlijke wereld leven waar corruptie, misdaden, oorlogen, armoede en ellende de boventoon voeren - wij, als de nieuwe generatie, van de wereld een betere plaats gaan maken. Dat is natuurlijk een geweldig toekomstperspectief. Maar wat ik persoonlijk zie is dat de meerderheid van de jongeren er de voorkeur aan geeft deze verklaring af te leggen zonder daadwerkelijk te proberen ook maar enige verandering teweeg te brengen, en deze kwestie is tijdens de COVID-19 pandemieperiode zelfs nog erger geworden. Tieners hebben de neiging zich vooral bezig te houden met het imago van hun lichaam en hoe snel geld te verdienen in plaats van zich bezig te houden met veel belangrijkere zaken betreffende politiek en economie en deze apathie stelt hen uiteindelijk niet in staat weerstand te bieden aan de manipulatie die plaatsvindt ten koste van de bevolking door de corrupte regeringen. Jongeren hebben de neiging egoïstisch te zijn en zich alleen zorgen te maken over hun eigen winst. Met andere woorden, het materialisme is ons leven binnengedrongen. Onder deze omstandigheden blijven ze volledig inactief en dat is de reden waarom we een punt hebben bereikt waarop bijna niemand geluk kan vinden en we in plaats daarvan lijden onder de wereldwijde tirannie die de echte waarde van het leven wegzuigt.

Iedereen Is Mede verantwoordelijk

Hoewel tieners zelf gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor onze huidige situatie, ligt de schuld niet alleen bij hen. Er zijn veel andere factoren die een medeverantwoordelijkongezonde leefomgeving voor de jeugd creëren. De regeringen voeren al vele jaren te veel armoedemaatregelen uit die de burgers treffen en tegen hun welzijn werken. Het onderwijssysteem is gericht op het uit het hoofd leren van nutteloze informatie, zodat de leerlingen later een goede baan kunnen vinden, in plaats van hen echte waarden bij te brengen en hen beter in staat te stellen juiste beslissingen te nemen. Ook de ouders dragen verantwoordelijkheid voor deze achteruitgang, aangezien zij binnen het westerse stressmodel te veel uren van hun leven besteden aan werken om in hun levensonderhoud te voorzien, met als gevolg dat kinderen opgroeien zonder de nodige aandacht te krijgen. Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, hebben de media de neiging mensen te terroriseren en nepnieuws te verspreiden dat de belangen dient van enkele meedogenloze oligarchen die ellende, teleurstelling en discriminatie veroorzaken, allemaal ten koste van de gehoorzame burgers.

Tot slot, het is niet mijn bedoeling u te ontmoedigen of af te houden van uw prachtige werk om de mensheid wakker te schudden, maar om u bewust te maken van een onderwerp dat we allemaal zouden moeten bekijken voordat we de moeilijke beslissing nemen om deel te nemen aan deze poging om een wereld van geluk te creëren voor de volgende generaties.

John Gatselis


About the author
We at the Young Division call on you to join us by signing the Declaration of Peace. Read the Declaration of the New Human Rights and take the 12 Points of Change as your starting point! Try to implement these concepts in your life. It is time for a new generation of thinkers and doers to rise up!NEDERLANDS Wij van de Young Division roepen je op om mee te doen door ondertekening van de Verklaring van Vrede. Lees de verklaring van de nieuwe rechten van de mens en neem de 12 punten van Verandering als uitgangspunt! Probeer deze concepten in je leven te implementeren. Het is tijd voor een nieuwe generatie denkers en doeners om op te staan!
Place comment