Elkaar Helpen En Delen Vergroot Het Bewustzijn
10 februari 2021 
1 min. read

Elkaar Helpen En Delen Vergroot Het Bewustzijn

Er was eens een man wiens fysieke lichaam was overleden. Hij werd door de engelen meegenomen naar de hemel. De engelen zeiden tegen hem: “We nemen je mee naar de hemel, maar eerst zullen we je de hel laten zien.”

De Hel: Uitgehongerd

De engelen namen hem mee naar een plek waar een grote schaal lag, zo groot als een meer. De schaal was gevuld met een voedzame stoofpot. Rondom de schaal stonden mensen. Uitgemergelde, uitgehongerde, armzalige mensen. Deze mensen hadden lepels om daarmee van de stoofpot te eten en de lepels waren lang genoeg om bij de stoofpot te komen (ongeveer 3,5 meter). Het probleem was echter dat, hoewel zij de stoofpot konden opscheppen met de lepels, zij die niet naar hun mond konden brengen omdat de lepels te lang waren. Hier waren dus al die lijdende, zielige, klagende, door ondraaglijke kwellingen geplaagde mensen die steeds maar weer – helemaal tevergeefs – probeerden oengel_hoop_hemelm het voedsel te eten dat in overvloed voor hen stond.

Kijk Hier Om Te Kijken Wat De Missie Is Van United People Foundation

De Hemel: Gezonde mensen

Daarna namen de engelen de man mee naar de hemel. Tot zijn grote verbazing zag hij dezelfde scène! Daar lag een gigantische grote op een meer lijkende schaal met dezelfde stoofpot erin, omringd door mensen met 3,5 meter lange lepels. Toch zag het er hier anders uit. Al deze mensen lachten, waren gelukkig en zagen er gezond uit!

“Waarom? Wat is het verschil waardoor deze mensen hier gelukkig en goed doorvoed zijn?” vroeg de man aan de engelen.

Zij antwoordden: “Heb je geen ogen om mee te kijken?”

De man keek beter en zag dat één persoon de stoofpot opschepte en het naar de mond van iemand anders bracht. Dan schepte iemand anders de stoofpot op en voerde dat weer aan de ander.

De engelen lachten en zeiden: “Hier voeden de mensen elkaar. Hier zijn de mensen die de weg van onzelfzuchtige de Liefde hebben geleerd.”

Uit: De Kinderen van de Wet van Een
Auteur: Jon Peniel

Kijk Hier Om Te Kijken Wat De Missie Is Van United People Foundation

 

About the author
We at the Young Division call on you to join us by signing the Declaration of Peace. Read the Declaration of the New Human Rights and take the 12 Points of Change as your starting point! Try to implement these concepts in your life. It is time for a new generation of thinkers and doers to rise up! NEDERLANDS Wij van de Young Division roepen je op om mee te doen door ondertekening van de Verklaring van Vrede. Lees de verklaring van de nieuwe rechten van de mens en neem de 12 punten van Verandering als uitgangspunt! Probeer deze concepten in je leven te implementeren. Het is tijd voor een nieuwe generatie denkers en doeners om op te staan!
Place comment